ⓘ Legend of Tacloban. Han una nga panahon, ha malasaw nga baybayon han Kabatok, naukoy iton magasawa nga hi Dang ngan Mulay. It ira pakabuhi kay pandakop hin mga ..

                                     

ⓘ Legend of Tacloban

Han una nga panahon, ha malasaw nga baybayon han Kabatok, naukoy iton magasawa nga hi Dang ngan Mulay. It ira pakabuhi kay pandakop hin mga masag ngan masol nga hin paghimo hin saraan nga ira liwat ginbabaligya ha usa ka bungto ha Samar.

Us nga aga, nanlurop hi Dang para magbutang hin mga bitik ha kaladwan. Han matatapos na hiya panmutang hin mga bitik, nakit-an niya an kailaruman han kaladwan nga kumiwa. Nahipausa hiya, usa ngay-an adto nga dako hin duro nga masag.

Kumadto dayon hi Dang ha baybayon nga diri la gihap makatoo ngan nahadluk-hadlukan han iya nakit-an. Umuli hiya dayon para istoryahan an iya asawa hinin dako nga masag nga iya nakit-an. Kahuman niya signgan hi Mulay, nagplano hira kun aanhon nira pagdakop hadto. Kay maupay ngan makarit man nga paraghabi hi Mulay, naghimo hiya hin dako nga saraan nga gagamiton nira nga bitik, pandakop hadto nga dako nga masag.

Usa ka gab-i, ira gin-akit ngan ginpinakadto an masag ha bitik na ira ginhimo. Nadakop nira an masag! Tungod han ira kalipayan, nahingalimot hira han taklob han bitik asta nga kumaturog nala hira. Diri hira maaram, nakagawas na an dako nga masag ngan tiharapit na ha ira.

Nagmata hi Dang ngan nakit-an niya an masag nga tiharapit na ha ira. Iya ini ginhihikapatay gamit hin bangkaw, ugaring naguba la ini dayon tungod han katig-a han binaluk-an hini nga masag. Ginhampak han masag an magasawa ngan gintipiktipik hira ngadto ha bato. Tungod han kahadlok ni Mulay, gumuliat hiya hin "TAKLUBAAAAAAAAAAA!!!"

Kinabuwasan, nakit-han mga mangurukoy an mga patay nga lawas nira Dang ngan Mulay ngan ginlubong nira ngadto. Umagi iton mga tuig, naging bukid an lugar kun diin ginlubong hira Dang ngan Mulay ngan gintawag ini nga Mount Danglay na nangangaruyag signgon nga Dang ngan Mulay.

An ginukyan han magbana kay gintawag liwat nga "takluban" tikang han urhi na guliat ni Mulay, na yana gintatawag na nga Tacloban.